Tilintarkastus Tapio Lehtinen Oy
EtusivuTaustatietojaPalvelutYhteystiedot
Taustatietoja

Tapio Lehtinen suoritti HTM-tilintarkastajatutkinnon vuonna 1982.  Vuosina 1983-2007 hän toimi sivutoimisena tilintarkastajana; päätyönä oli Labko-Yhtiöiden (nykyisin Wavin-Labko Oy) talousjohtajuus.

Toiminut päätoimisena tilintarkastajana ja yrittäjänä elokuusta 2007 lähtien.

16.2.2016 Tapio Lehtinen rekisteröitiin uuden tilintarkastuslain mukaiseksi HT-tilintarkastajaksi. Nimike HTM poistuu käytöstä edellä mainitun lakimuutoksen vuoksi.

Tapio Lehtinen on syntynyt vuonna 1955.


Voimassa olevan tilintarkastuslain mukaan yhteisön on valittava tilintarkastaja jos sekä päättyneellä, että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt kaksi seuraavista raja-arvoista:

  • taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa;
  • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai
  • palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.
                               
EtusivuTaustatietojaPalvelutYhteystiedot